STOWARZYSZENIE PARCINA WITA I ZAPRASZA!

startParcinagliderszkołaszybowcezasłużeni Grodźczaniemodelarstwo_grodziechistorieBędzinGrodziecluftwronabisszybowisko
SZKOŁA SZYBOWCOWA NA PARCINIE
DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE


[ -= 1 =- ]    [ -= 2 =- ]    [ -= 3 =- ]

     W okresie międzywojennym w obecnej dzielnicy Będzina rozpoczęła swoją działalność największa szkoła szybowcowa w Zagłębiu Dąbrowskim. Druga takiego rodzaju placówka funkcjonowała w Niemcach koło Strzemieszyc. Szkoła w Grodźcu koło Będzina należała do śląskiego okręgu Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (L.O.P.P).      Początki szkoły związane są z aktywnie działającymi na terenie Grodźca stowarzyszeniami "Sokół" i "Strzelec". Działały one przy cementowni "Grodziec", której właścicielami byli najpierw Ciechanowscy, a później belgijska spółka "Solvay". W tym samym czasie działała już prężnie na terenie cementowni Liga O.P.P. Wspólne działanie tych organizacji doprowadziło do ożywienia działalności w nowoczesnej wówczas i modnej dyscyplinie jaką było szybownictwo. Początki tego ruchu ten należy datować na lata 1930 - 1932, kiedy powstał klub sportowy " Solvay". Nadmienić należy, że Grodziec jak ówczesna gmina należała od roku 1925 do LOPP.
     Koło LO.P.P. działała przy cementowni "Grodziec" a jej pierwszym prezesem był inż.Stanisław Frasunkiewicz - pracownik cementowni "Solvay". Członkowie tej ligi odbywali szkolenia na kursach obrony przeciwlotniczo-gazowej, organizowanej przez Wojewódzki Komitet L.O.P.P. w Katowicach. Tam też członkowie grodzieckiej L.O.P.P. mieli możliwość zetknięcia się wielokrotnie z profesjonalnym lotnictwem na lotnisku w Katowicach-Muchowcu. Okres ten obfitował w wiele wydarzeń lotniczych. W zawodach "Challenge" Muchowiec był lotniskiem etapowym tej wielkiej imprezy sportowo-lotniczej 1932-1937. Takie imprezy miały wówczas patriotyczny wydźwięk.
     Owocem tego była inicjatywa założenia sekcji szybowcowej przy kole L.O.P.P w 1933 roku Na czele Komitetu Szybowcowego stanął jako Prezes dyrektor cementowni "Solvay" inż.Leon Hertz, wiceprezesem był inż.Juriewicz, sekretarzem inż.Tadeusz Wiśniewski oraz skarbnikiem inż.Pieńkowski. Natomiast w 1934r powołano Komitet Szkoły Szybowcowej Zagłębia Dąbrowskiego pod protektoratem starosty będzińskiego Józefa Boxy. W 1933 roku zaczęto wykup ziemi i jednocześnie wyznaczono tereny pod działalność lotniczą, która obejmowała tereny wzgórz Parciny i św.Doroty.
     Ponieważ od 1933 roku Grodziec został przyłączony do Okręgowego Klubu Szybowcowego w Katowicach na mocy rozporządzenia Polskiego Komitetu Szybowcowego, dlatego przypuszczać należy, iż tereny pod szybowisko oblatał jeden z trzech szybowników aeroklubu śląskiego. W tym czasie oblotami i sprawdzaniem terenów pod względem przydatności pod szybownictwo z ramienia aeroklubu śląskiego zajmowali się: Antoni Pawliczek, Alfons Smuda oraz Ludwik Zygmund Antoni. Pawliczek już jako członek KSL w Katowicach na zebraniach klubowych przekazał informacje, iż to on oblatał wzgórze Parcina i św.Dorotę (za E. Latkowskim).
     Ponieważ wzgórze św. Doroty miało duże znaczenie sakralne, postanowiono wybudować hangar na szczycie Parciny. W tym samym czasie nastąpiło połączenie nurtu szybowcowego koła w Wojkowicach poprzez skupienie działalności lotniczej w kole L.O.P.P. w Grodźcu - w sekcji szybowcowej, której pierwszym kierownikiem był inż.Mieczysław Turski - wówczas kierownik warsztatów cementowni. Wielką pomocą służył w tym czasie inż.Arwed Kramer - kierownik klubu "Solvay", jednocześnie wielki zwolennik lotnictwa i entuzjasta lotów szybowcowych oraz motoryzacji.


[ -= 1 =- ]    [ -= 2 =- ]    [ -= 3 =- ]


Historię szkoły opracowali członkowie Stowarzyszenia PARCINA:
Dariusz Majchrzak i Kazimierz Rauchfleisch

STRONA ISTNIEJE OD: 07.12.2010