STOWARZYSZENIE PARCINA WITA I ZAPRASZA!

startParcinagliderszkołaszybowcezasłużeni Grodźczaniemodelarstwo_grodziechistorieBędzinGrodziecluftwronabisszybowisko
Hangar - dzień dzisiejszy

Dziś hangar na wzgórzu Parcina to zdewastowany, zniszczony, zrujnowany obiekt.
Smutne memento dla przemijających czasów, niemy świadek rozkwitu, świetności i póżniejszych trudnych czasów Będzina.
Czy uda się go zagospodarować, przywrócić go do stanu użyteczności? Taki cel stawia sobie Stowarzyszenie Parcina. Mamy nadzieję, że się uda!

ruins_of_hangar ruins_of_hangar ruins_of_hangar ruins_of_hangar ruins_of_hangar
ruins_of_hangar
Fotografie - jeśli nie napisano inaczej - Kazimierz Rauchfleisch

STRONA ISTNIEJE OD: 07.12.2010