STOWARZYSZENIE PARCINA WITA I ZAPRASZA!

startParcinagliderszkołaszybowcezasłużeni Grodźczaniemodelarstwo_grodziechistorieBędzinGrodziecluftwronabisszybowisko
Grodziec - modelarstwo wczoraj i dziś
VIII Festiwal Modelarski w Będzinie - 26-27.05.2012
Dzięku uprzejmości p. dyrektor G. Szewczyk oraz kadry pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im.M.Kopernika w Będzinie VIII Festiwal Modelarski odbył się kolejny raz w auli tej szacownej szkoły.
Choć to "modelowy" przykład konkursu lokalnego, to zgromadził on 85-ciu startujących, w tym: 16 młodzików, 13 juniorów, 56 seniorów, którzy wystawili łącznie 268 modeli, podzielonych na 42 klasy.
Uczestnikom przyznano 106 wyróżnień oraz kilkanaście pucharów.      ...wejdź...

Modelarstwo do 1939 r
W Zagłębiu Dąbrowskim w okresie przedwojennym mamy do czynienia z rozwojem modelarstwa w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Poprzedziła go akcja propagandowa. W jednej z lokalnych gazet - Expresie Zagłębia, w 1927 r. pojawił się artykuł "L.O.P.P. a młodzież szkolna". Czytamy w nim, iż modelarstwo lotnicze jest "(…) jednym z najistotniejszych i najpewniejszych środków zapewniających lotnictwu stały przypływ młodych sił a zarazem stosunkowo wykwalifikowanych i istotnie pożądanych jednostek, uzupełniających kadry ludzi skrzydlatych. Pobudza ono bowiem wśród młodzieży zainteresowanie do techniki lotniczej, gdyż wszelkie początkowe prace pionierów lotnictwa, wszelkie odkrycia tyczące się teorii lotnictwa odbywały się przy pomocy małych modeli lotniczych...      ...wejdź...

VII Festiwal Modelarski w Będzinie - 28-29.05.2011
Kolejny już VII Będziński Festiwal Modelarskim dzięki decyzjom w UM Będzinia oraz Starostwia Powiatowego odbył się tym razem w gościnnych salach I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie. Dzięki temu festiwal będziński uzyskał nowe, przestronne i w dogodnie położone miejsce rozgrywania tej imprezy. Dzięki doskonałej współpracy z p. Dyrektor G. Szewczyk, kadrą pedagogiczną, oraz chętną do wszelkiej pomocy młodzieżą pokonać trudności i przygotować imprezę na odpowiednim poziomie...      ...wejdź...

III Festiwal Modelarski w Krakowie
W dniach 3-4 września 2011 odbył się w Krakowie III Festiwal Modelarski . Gospodarzem i organizatorem było Muzeum Lotnictwa Polskiego. W tym roku podwoiła się ilość modeli, oraz startujących modelarzy.
Jak w roku poprzednim - nie zawiedli również najmłodsi adepci modelarstwa wystawiając sporo pięknie wykonanych modeli.      ...wejdź...


STRONA ISTNIEJE OD: 07.12.2010