STOWARZYSZENIE PARCINA WITA I ZAPRASZA!

startParcinagliderszkołaszybowcezasłużeni Grodźczaniemodelarstwo_grodziechistorieBędzinGrodziecluftwronabisszybowisko

FRANCISZEK FICKOWSKI

FRANCISZEK FICKOWSKI
     Urodzony w 1890 r. Po zakończeniu swojej edukacji został zatrudniony w Szkole Elementarnej nr 2 w Grodźcu. Była to placówka przeznaczona dla dzieci robotników Grodzieckiego Towarzystwa Kopalń i Zakładów Przemysłowych. To właśnie ówczesny dyrektor Towarzystwa - Stanisław Skarbiński (1856 - 1925) doprowadził do budowy w Grodźcu osiedla robotniczego wraz ze szpitalem i szkołą nr 2.

     W latach 30-tych XX w. Franciszek Fickowski odbył szkolenie w zakresie modelarstwa lotniczego zorganizowanego przez Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP). Po jej zakończeniu kursu został on instruktorem modelarskim. W 1935 r. zaczął prowadzić dla młodzieży ze wspomnianej szkoły zajęcia, na których nastoletni uczniowie budowali proste konstrukcje z kartonu i sklejki. Były to modele tzw. gumówek i szybowców, które młodzież testowała m.in. na łące, przy obecnej ulicy Kempy.

     Materiały dostarczała pobliska cementownia, której właścicielem był wówczas belgijski koncern "Solvay". To własnej w warsztacie znajdującym się na terenie fabryki budowane były i reperowane szybowce, które przechowywano w hangarze szybowcowym, znajdującym się na wzgórzu Parcina. Warto dodać, iż młodzież pod kierunkiem Franciszka Fickowskiego, wraz ze swoimi modelami, brała udział w ogólnopolskich świętach. Franciszek Fickowski zmarł 19.04.1942 r. Został pochowany w Grodźcu.STRONA ISTNIEJE OD: 07.12.2010