STOWARZYSZENIE PARCINA WITA I ZAPRASZA!

startParcinagliderszkołaszybowcezasłużeni Grodźczaniemodelarstwo_grodziechistorieBędzinGrodziecluftwronabisszybowisko

EDMUND LATKOWSKI

EDMUND LATKOWSKI       Honorowy prezes Stowarzyszenia "Parcina" urodził się 27 stycznia 1921 roku w Grodźcu. Rodzice: Józef i Jadwiga (z domu Hilaszek). Jego ojciec był cieślą wentylacyjnym w kopalni węgla kamiennego "Grodziec". Zaś matka była cenioną akuszerką. E. Latkowski miał dwóch braci: Henryka i Leona, oraz siostrę: Kazimierę. E. Latkowski ukończył 7-klasową szkołę elementarną nr 2, w Grodźcu przy ul. Konopnickiej. Po roku przerwy rozpoczął naukę w prywatnej szkole handlowej w Sosnowcu. Edukacja w niej miała trwać 4 lata, jednakże E. Latkowski zaliczył tam tylko 3 lata nauki, a to z powodu wybuchu drugiej wojny światowej. Czwartą klasę w tej samej szkole ukończył dopiero w 1945 roku.
     Przed wojną, w czasie nauki, we wspomnianej szkole wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". W 1939 roku zapisał się na kurs w Szkole Szybowcowej, mieszczącej się na wzgórzu Parcina w Grodźcu (obecnej dzielnicy Będzina). Po pozytywnej opinii lekarskiej rozpoczął w sierpniu 1938r. szkolenie szybowcowe pod okiem instruktora Stachurskiego. Dyplom pilota szybowcowego kategorii "B" miał odebrać na początku września, lecz nagły wybuch wojny to uniemożliwił.
      W czasie okupacji (od 1940 roku) pracował na kopalni "Grodziec". W ten sposób chciał uniknąć wywozu do obozu koncentracyjnego. W tym czasie próbowano wciągnąć go do grodzieckiego oddziału Związku Orła Białego. Jednakże bez powodzenia. Grodziecki oddział Związku Orła Białego został zadenuncjowany w czasie okupacji i zlikwidowany przez Niemców.
     Po wojnie Latkowski przez 3 miesiące pracował jako referent budżetowy w Krzanowicach koło Raciborza. Około maja 1945 roku ponownie zaglądnął na Parcinę po uzyskaniu wiadomości, że pasjonaci szybownictwa ponownie latają na pozostawionym przez okupanta sprzęcie. Ponoć byli to przedwojenni instruktorzy tj. Habryka i Tomasz Imieliński, którzy wprowadzili się do częściowo uszkodzonego hangaru i zaopiekowali się znajdującym się tam sprzętem. E. Latkowski odbył wówczas jeden lot kontrolny i czekał kiedy ponownie będzie mógł się zapisać na szkolenie szybowcowe w powojennej Polsce. Nastąpiło to po otwarciu szkoły 22 lipca 1945 roku.

Latkowski na Parcinie

     Niestety diagnoza lekarki wojskowej była dla niego negatywna. Był to efekt odniesionych ran w kopalni podczas wypadku. Spowodowało to urazę do lotnictwa oraz odsunięcie się od takiej formy samorealizacji. Ale w okresie tym korzystając z foto-laboratorium na kopalni "Grodziec" wykonał szereg zdjęć z otwarcia Szkoły Szybowcowej, jak i też jej codziennej działalności. Potem zdjęcia te przeleżały przeszło 50 lat.
     25 grudnia 1945 roku E. Latkowski ożenił się z Wieńczysławą (z d. Kuszewska). W 1946 roku ponownie zaczął pracę w kopalni "Grodziec". Początkowo jako pomocnik głównego statystyka, a następnie już jako główny statystyk. W latach pięćdziesiątych E. Latkowski na krótko zmienił zawód i został kierownikiem tzw. OZR-u. W 1958 roku wrócił do kopalni. Trafił do działu ekspedycji i został starszym ekspedytorem, a następnie kierownikiem ekspedycji. W kopalni pracował do 1974 roku. W latach 1975-78 pracował w cementowni "Grodziec", w referacie gospodarki materiałowej. Od 1979 roku do 1981 pracował w PMP w Katowicach, w dziale rekultywacji. W 1982 roku przeszedł na emeryturę. Jest ojcem dwóch córek Aliny i Jadwigi.


STRONA ISTNIEJE OD: 07.12.2010