STOWARZYSZENIE PARCINA WITA I ZAPRASZA!

startParcinagliderszkołaszybowcezasłużeni Grodźczaniemodelarstwo_grodziechistorieBędzinGrodziecluftwronabisszybowisko

MICHAŁ ADAM SKARBIŃSKI

Michał Adam Skarbiński był synem. J.M.Skarbińskiego. Urodził się w 1903 r. w Grodźcu. Brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej 1920r. Studiował na oddziale lotniczym Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom inżyniera mechanika o specjalności lotniczej. Po studiach wyjechał do Francji na staż, gdzie pracował w wytwórniach płatowców Bleriota, Farmana i Proteza, a także w fabryce silników lotniczych Lorraine - Dietrich.
Po powrocie do Polski podjął pracę w Podlaskiej Wytwórni Samolotów na stanowisku kierownika Wydziału Studium. Był odpowiedzialny za warsztat prototypów oraz za prowadzenie badań samolotów zarówno na ziemi jak i w locie. Były to samoloty takie jak: PWS-5, PWS-8, PWS-50, PWS-52, PWS-10, PWS-11, PWS-12, PWS-20 oraz PWS-21. W tym czasie odbył także przeszkolenie w zakresie pilotażu samolotów w miejscowym Klubie Lotniczym PWS.
Po pewnym czasie objął identyczne stanowisko w Państwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie. Uczestniczył tam w przygotowaniach technologii produkcji takich samolotów prototypowych jak: bombowy PZL P-37 "Łoś", rozpoznawczo-bombowy PZL P-42, pasażerski PZL-44 "Wicher" i wstępnych pracach przy samolotach myśliwskich PZL P-38 "Wilk" oraz PZL P-50 "Jastrząb".
Kolejnym miejscem pracy M.A.Skarbińskiego była Wytwórnia Płatowców nr 2 Państwowych Zakładów Lotniczych w Mielcu. Pełnił tam funkcję dyrektora technicznego.
W czasie drugiej wojny światowej był zastępcą szefa, a następnie szefem Wydziału Przemysłu Lotniczego ZWZ-AK, nosząc pseudonim "Mikołaj".
Od 1945 r., tuż po wyzwoleniu, przez okres dwóch lat pracował w komisjach przejmujących i uruchamiających zakłady lotnicze w Mielcu, Rzeszowie, Warszawie oraz na Dolnym Śląsku". Podjął także pracę na politechnikach: Łódzkiej i Warszawskiej, gdzie pełnił funkcję wykładowcy w specjalności budowy samolotów. Na ostatniej z wymienionych uczelni otrzymał w 1956 r. tytuł profesora zwyczajnego. Zaś Politechnika Łódzka uhonorowała go tytułem doktora honoris causa. M.A.Skarbiński w swoim dorobku zawodowym miał także członkostwo w Komitecie Budowy Maszyn oraz Komitecie Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Był także autorem licznych publikacji o charakterze naukowym. Zmarł w 1997 r. w Warszawie.
Został pochowany na cmentarzu powązkowskim, w Warszawie. Co ciekawe - na jego nagrobku oprócz tytułów naukowych i wzmianki o jego działalności wojskowej znajduje się również informacja o miejscu jego urodzenia.

Zdjęcie pochodzi z archiwum rodzinnego p.Doroty Starościak.STRONA ISTNIEJE OD: 07.12.2010